Zájezdy, výlety, exkurze

Exkurze maturitních ročníků do Prahy
10. - 13. 9. 2013: Ve dnech 10. – 13. září 2013 proběhla tradiční kulturněhistorická exkurze maturitních ročníků do Prahy. Návštěvu klíčových památek a institucí vhodně doplnilo i několik procházek po starobylém centru našeho hlavního města. K překvapením letošního programu určitě patří skutečnost, že jsme se při prohlídce Národního divadla dostali i na střechu této historické budovy, a mohli si tak vychutnat neobvyklou vyhlídku na panorama Prahy. Většina studentů ocenila i letošní divadelní představení Divadla na Vinohradech, divácky náročnou hru H. Ibsena Rebeka s Dagmar Havlovou v titulní roli.
Technické muzeum v Brně - exkurze sekundy a tercie
12. 9. 2013, Ve čtvrtek, jsme místo vyučování vyjeli na exkurzi do brněnského Technického muzea.
Adventní zájezd do Vídně
9. 12. 2013, Dlouho očekávaný zájezd do vánoční Vídně se podařilo zrealizovat 9. prosince pod vedením prof. Bartoše, který celý výlet obohatil o zajímavé informace z oblasti historie i současnosti. Bohužel všechna naše očekávání spojená se zasněženou vánoční Vídní zkazila nepřízeň počasí. Prudký déšť, vítr tak silný, že ani deštník se nadal držet. Z těchto důvodů bylo nutné pozměnit a trochu zkrátit původní program. Přesto všechno jsme navštívili Kapucínskou hrobku, Hofburg, kostel sv. Augustina, kde jsou v urnách uložena srdce habsburských panovníků. Udělali jsme okružní jízdu po Ringstrasse a prošli vánoční trhy plné vánočních dekorací, ozdob a především tradičních punčů a cukrovinek. Za vrchol naší cesty do Vídně považuji poruchu autobusu, která se naštěstí stala až v Břeclavi. Naštěstí jsme všichni v pořádku dorazili domů. Vánočně vyzdobená Vídeň byla nádherná a určitě stojí za návštěvu.
Jednodenní zájezd do Vídně
28. 4. 2014, V pondělí se žáci vyššího gymnázia zúčastnili jednodenní poznávací exkurze do Vídně. Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta. Celý program si můžete přečíst po kliknutí na "více..."
Terénní cvičení z biologie
28.-29.4.2014, V minulém týdnu proběhlo dvoudenní terénní cvičení, kterého se zúčastnili žáci 1.A. Program probíhal v Přírodním parku Mikulčický luh, který vyniká nejen svou velkou druhovou pestrostí, ale je významným stanovištěm především kolonií čápa bílého, volavky popelavé a bobra evropského. Výuka probíhala přímo v terénu, v prostředí lužního lesa, přilehlých luk a mokřadů a byla rozdělená do několika tematických bloků, např. plazi a obojživelníci, ptáci, botanika nebo pozorování noční oblohy. Pod vedením zkušených lektorů si žáci mohli i sami vyzkoušet řadu praktických přírodovědných dovedností, jako je odchyt volně žijících živočichů. Fotografie z akce po kliknutí na "více..."
Přírodovědná exkurze do NPR Čertoryje
27. 5. 2014, V úterý se třída 1. A zúčastnila exkurze do Národní přírodní rezervace Čertoryje, jež představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých květnatých luk v jihozápadní části Bílých Karpat. Exkurze byla zaměřena především na chráněné druhy orchidejí. Mezi lektory, kteří žáky tímto chráněným územím provedli, patřili i letošní úspěšní maturanti Jakub Tomšej a Jakub Vojtíšek. Ti tak prakticky využili svého zpracování SOČ „Orchideje NPR Čertoryje“, se kterou loni obsadili 1. místo v celostátním kole.
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
10. - 12. 9. 2014, Od středy do pátku se maturitní ročníky účastnily tradiční exkurze do Prahy. Celý článek o programu a fotografie si můžete prohlédnout po kliknutí na "více..."
Zájezd do vánoční Vídně
16. 12. 2014, V úterý navštívili žáci septimy, sexty a 3. A Vídeň. Průvodcem byl pan profesor Walter Bartoš, který nás seznámil nejen s historií města, ale i se spoustou jiných zajímavých věcí. Celý článek a fotografie po kliknutí na "více..."
Zájezd do Vídně
13. 5. 2015, Spoustu skvělých zážitků a fotek z vydařeného jednodenního zájezdu do Vídně si můžete přečíst a prohlédnout po kliknutí na "více..."
Exkurze do Technického muzea v Brně
16. 9. 2015, Minulý týden jsme měli možnost vypravit se se třídou do Technického Muzea v Brně. Článek o jeho návštěvě a spousta fotografií po kliknutí na "více..."
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
14. – 17. 9. 2015, Minulý týden se žáci maturitních tříd – oktávy a 4. ročníku zúčastnili vlastivědné exkurze do Prahy.Hlavním cílem této exkurze je seznámit maturanty s nejdůležitějšími pražskými pamětihodnostmi. Žáci tak absolvovali komentovanou prohlídku areálu Hradu a Národního divadla. Navštívili také Vyšehrad, Petřín, seznámili se se Starým a Novým městem Pražským a zásluhou absolventa naší školy Petra Adamce měli možnost velmi důkladně poznat areál Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vrcholem této exkurze byla návštěva divadelního představení Blaník v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Návštěva Státního okresního archivu v Hodoníně
Ve dnech 15. a 22. října 2015 se studenti dějepisného semináře zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu v Hodoníně. Celý článek a fotografie na "více..."
Exkurze do VIDA Science centrum Brno
27.10.2015, Studenti septimy navštívili Science centrum Brno se stálou expozicí VIDA. Mohli zde vyzkoušet desítky interaktivních exponátů rozdělených do 4 tematických sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět, které vhodným způsobem popularizují přírodovědně-technické poznatky lidstva. V divadle vědy se zúčastnili představení science show s mnoha zábavnými pokusy z oblasti fyziky. Na 4600 m² brněnského pavilónu D je spousta chytré zábavy. Určitě se vyplatí tuto expozici shlédnout. Fotografie na "více..."
Cesta za miliardou hvězd
26.4.2016 se septima vydala do Hvězdárny a planetária Brno na Cestu za miliardou hvězd. O tom, že exkurze v účastnících zanechala velký dojem se můžete dočíst po kliknutí na "více..."
Zájezd do Vídně 2016
19.4.2016 navštívili žáci Purkyňova gymnázia Vídeň a měli tak možnost pokochat se skvosty vídeňské architektury a seznámit se s historií i současností tohoto krásného města na Dunaji. Klikněte na "více..."
Štrasburk 2016
Žáci Purkyňova gymnázia přijali pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila k účasti na zájezdu do Štrasburku, kam zavítali ve dnech 7. – 10. června 2016. Společně s devíti studenty předmaturitního ročníku naší školy navštívili francouzské Porýní i žáci z jiných škol z ČR. Celý článek a fotografie na "více..."
Přírodovědná stezka
Žáci primy a sekundy se zúčastnili v pátek 17. června terénního cvičení Přírodovědná stezka. Soutěžili v teoretických znalostech z biologie formou herních aktivit, určovali přírodniny a pomocí badatelského batůžku prováděli i základní průzkumy v přírodě. Prováděli odlov různých drobných živočichů na suchu i ve vodě, jejich zkoumání a určování. Sbírali také rostliny a různé další přírodniny, pozorovali je pod lupou a určovali podle klíčů. Na závěr si každá skupinka vytvořila z přírodnin vlastní stezku, po které se prošli bosýma nohama. Jednotlivé úseky stezky byly vytvořeny z různých druhů přírodních materiálů. Tato aktivita na závěr nadchla všechny primány i sekundány.
Exkurze fyzikálně-technická na Ostravsko
26. - 27. 9. 2016, Žáci sexty a 2.A zahájili školní rok dvoudenní exkurzí do Ostravy a okolí. Navštívili Tatru v Kopřivnici, Velký a Malý Světa techniky v Ostravě, Divadlo vědy, 3D kina,... Fotografie o celý článek po kliknutí na "více...".
Exkurze maturitních ročníků do Prahy.
Ve dnech 27. - 30. září 2016 se obě maturitní třídy vydaly hlouběji poznat naše nejkrásnější město - Prahu. Jaký byl program exkurze maturitních ročníků se dozvíte po kliknutí na "více..."
VIDA science centrum Brno
Dne 5.10. 2016 se třída sekunda vydala na exkurzi do VIDA Science centra v Brně po boku s paní profesorkou Macháčkovou a panem profesorem Prachařem. Celá třída se shodla na jediné věci: BYLO TAM SUPROVĚ. :D
Exkurze do skláren Vetropack Moravia Glass a. s.
20. 10. 2016, Ve čtvrtek se naše třída 3. A zúčastnila odborné exkurze do sklářských závodů v Kyjově. Celý článek o této exkurzi si můžete přečíst po kliknutí na "více...".
Výukový den v ZOO Hodonín.
Dne 25. 10. se třída sekunda zúčastnila exkurze a výukového programu v ZOO Hodonín. Součástí programu byla přednáška o jedovatých tvorech, nazvaná Smrtící setkání.
Zájezd do Vídně
17. 5. 2017, Ve středu navštívili žáci vyššího gymnázia hlavní město Spolkové republiky Rakousko - Vídeň. Krásné slunečné počasí skvěle podtrhlo atmosféru tohoto příjemného jednodenního zájezdu. O programu celého zájezdu, vč. fotografií, se dozvíte po kliknutí na "více...".
Karlova Univerzita v Praze - přírodovědná fakulta
V úterý 20. 6. 2017 se biologičtí nadšenci z třetích a prvních ročníků zúčastnili exkurze do Prahy, kde navštívili Přírodovědeckou fakultu UK. Tato fakulta se v roce 2015 stala naší partnerskou školou. Na katedře geologie a paleontologie jsme měli možnost prozkoumat Chlupáčovo muzeum historie Země plné fosilií a modelů již vyhynulých živočichů – například 1,5 metrovou stonožku nebo kostru dinosaura v životní velikosti.
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
Podzimní exkurze do Prahy, která je každoročně posledním společným výletem maturujícího ročníku, byla i pro nás jedním skvělým zážitkem. Program byl nachystán, peníze vybrány, hotel a prohlídky rezervovány a tudíž nic nebránilo tomu, abychom si domluvili společný sraz na úterý 12.9. před 7 hodinou ráno na veselském nádraží...
Exkurze do Ostravy
26.-27.9.2017, Na konci září se naše třída vydala na exkurzi do Ostravy. Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní profesorce Macháčkové a panu profesoru Šimlíkovi, že se s námi na tuto expedici vydali a doufáme, že bude víc takových.
Výukový program v ZOO Hodonín
24. 10. 2017, Ve středu se třída sekunda zúčastnila exkurze a výukového programu v ZOO Hodonín. Součástí programu byla komentovaná prohlídka a příprava balíčků s krmivem pro opice. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých faktů. Také jsme si mohli pochovat užovku červenou, ježka bílého nebo varana. Exkurze se nám líbila a stálo to za to!
Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem
Ve dnech 12. - 16. 2. 2018 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 1.A...
Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem
Od pondělí 19. 2. do pátku 23. 2. probíhal druhý lyžařský výcvikový kurz v Karlově...
Výlet do ZOO v Hodoníně
28. 3. 2018, Ve středu se celá 2. A vydala za doprovodu paní profesorky Kozumplíkové a Hálkové do ZOO, kde byl pro nás připraven zajímavý program o lidoopech. Nejprve jsme pozorně poslouchali a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o opicích jako například i to, že člověk a opice jsou si podobní z více než 90%...
Fyzikálně technická exkurze do Ostravy
24. - 25. 4., V úterý a ve středu se žáci 2.A, kvarty, kvinty a sexty zúčastnili za doprovodu paní profesorky Macháčkové a pana profesora Prachaře fyzikálně-technické exkurze v Ostravě.
Den linky 155
365 dní v roce, 7 dní týdnu a 24 hodin denně je nám k dispozici funkční systém záchranné zdravotní služby. V symbolické datum 15. 5. 2018 v den oslav linky 155 měli možnost žáci kvinty nahlédnout do prostor zdravotnické záchranářské služby ve Veselí nad Moravou...
Dvoudenní poznávací zájezd do Berlína
V úterý a středu (26. 6. - 27. 6. 2018) vyjelo 45 žáků vyššího gymnázia a kvarty poznávat krásy a pamětihodnosti hlavního města Spolkové republiky Německo Berlína. O zajištění zájezdu se postarala CK Pangea Travel, autodoprava pana Františka Šťastného a skvělý průvodce pan Antonín Vavřík, který znal Berlín do nejmenších podrobností...
Návštěva předvánočního Brna
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se třídy tercie a kvinta zúčastnily programu Janáčkova divadla v Brně Krok za oponu. Program nám měl představit, jak funguje opera z pohledu účinkujících – prošli jsme se zákulisím, stáli jsme na jevišti a herci nám při tom představovali krátké pasáže opery Bohuslava Martinů Hry o Marii. Uvítali jsme, když nám osobně dirigent, režisér a dramaturgyně na krátkých ukázkách dokládali smysl hudby B. Martinů. Žáci do programu vstupovali, mohli klást otázky nebo si zkusit posunovat kulisy. Jako bonus byla prohlídka zrekonstruovaného divadla. Myslím ale, že pro všechny byl největší zážitek, když náš student kvinty Tonda Cáb usedl v honosném foyer za obrovský klavír a začal spontánně hrát. Sklidil uznání nejen svých spolužáků, ale i divadelního personálu. Celou kulturní akci završila krátká procházka předvánočním Brnem. V povznesené náladě jsme se autobusem vraceli domů a shovívavě pozorovali konzumní šílenství kolem nákupních center.
Dny elektronové mikroskopie
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme se my, vybraní studenti ze septimy a 3. A, vydali pod vlajkou Ing. Blanky Sadovské do Brna na exkurzi do Středoevropského technologického institutu CEITEC VUT, který otevřel své prostory veřejnosti v rámci akce Dny elektronové mikroskopie v Brně...
Exkurze do Mendlova muzea v Brně
Ve středu 13. 3. 2019 se vydala 3. A za doprovodu paní profesorky Kozumplíkové a paní profesorky Hálkové na biologicko-chemickou exkurzi v rámci učiva biochemie do Mendelova muzea v Brně...
Jednodenní zájezd do Vídně
7. 5. 2019 navštívili žáci Purkyňova gymnázia hlavní město Spolkové republiky Rakousko Vídeň. Měli možnost pokochat se skvosty vídeňské architektury a seznámit se s historií i současností tohoto města na Dunaji...
Den linky 155
15. 5. 2019: Ve středu se naše třída tercie zúčastnila akce Den linky 155. Na výjezdové základně zdravotnické záchranné služby ve Veselí nad Moravou jsme si mohli zopakovat první pomoc při různých úrazech, vyzkoušet si resuscitaci na figurínách za doprovodu hudby, která pomáhá udržet rytmus, a dokonce se podívat i do plně funkční výjezdové sanitky. Všichni záchranáři byli moc milí a díky nim už víme, jak se zachovat v krizové situaci.
Exkurze na Ostravsko 2019
Ve dnech 16. a 17. dubna se žáci 2.A a sexty zúčastnili fyzikálně technické exkurze v Ostravě za doprovodu paní profesorky Macháčkové a pana profesora Šimlíka. Nejdříve jsme navštívili automobilku Hyundai v Nošovicích, kde jsme viděli krátké prezentační video o výrobě aut a poté jsme se vydali na prohlídku výrobních hal ve vláčcích...
E-meeting
V pondělí 8. 3. se žáci kvinty, 2.A a 3.A zúčastnili netradiční hodiny anglické konverzace. Spojili se přes Zoom se střední školou v polském městě Bydhošť s cílem rozvíjet své komunikační dovednosti v AJ a poznat na dálku nové místo i lidi...
Exkurze oktávy do Prahy
Dny od 20. do 22. září 2021 netrávila letošní oktáva v lavicích, ale na třídenní exkurzi v našem hlavním městě v Praze. V pondělí v sedm hodin ráno jsme vyrazili Slováckým expresem do našeho cíle. První den byla na programu komentovaná prohlídka Stavovského divadla a významných památek na Starém Městě...
Exkurze v ZOO Hodonín
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se žáci druhého ročníku zúčastnili výukové exkurze v ZOO Hodonín. Bývala profesorka našeho gymnázia Mgr. Iva Uhrová pro ně připravila naučný program „Vše o primátech, aneb ke kořenům“. Žáci se seznámili s historií vývoje člověka, s jednotlivými druhy primátů, s mimikou šimpanzů a enrichmentem. Část výtěžku ze vstupného byla věnována na pomoc orangutanům do Indonésie. Po zajímavém programu si studenti prohlédli zoologickou zahradu. Exkurze se všem moc líbila a stála za to!
Návštěva Městského muzea ve Strážnici
V úterý 12. 4. se třída prima vydala na návštěvu místního muzea. Žáci dostali příležitost seznámit se se sbírkovými předměty z oblasti historie, kultury i přírody, které mají vztah ke Strážnici. Součástí naší prohlídky byla výstava Svět miniatur, na níž se podíleli příznivci modelářství z našeho města. Jako bonus si žáci prohlédli unikátní výstavu štamprlí místního sběratele pana Hanáka. Prohlídka předčila všechna naše očekávání a byla zpestřením hodin občanské výchovy.
Fyzikálně-technická exkurze na Ostravsko
V úterý a středu absolvovala naše třída 2.A dvoudenní exkurzi po Ostravsku. První zastávkou byl pivovar Radegast v Nošovicích. Prohlídka, seznámení s historií vzniku pivovaru, nakonec i s výrobou a lahvováním piva. Jediným zklamáním byla ochutnávka, kterou jsme si bohužel nemohli dopřát. Co nás však opravdu zaujalo, bylo naučné centrum Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích zahrnující vynálezy, zajímavosti, přírodní vědy a především techniku. Návštěvu ve Velkém světě zakončilo zajímavé 3D kino o Pacifiku. Po náročném dnu a návštěvě Fóra Nová Karolina jsme si odpočinuli a druhý den jsme opět vyrazili plní energie. Tentokrát jsme zamířili do planetária v Ostravě na prohlídku expozice a výukový program s názvem "Bohové a hvězdy starých Mayů". Celá exkurze končila příjemnou prohlídkou MARLENKY ve Frýdku-Místku a ochutnávkou jejich lákavých produktů, které jsme mohli zakoupit. Znavení, ale obohaceni novými zážitky i znalostmi jsme se vraceli domů s úsměvy na tváři. Veronika Machalová.
Osvětim – Březinka
V roce 80. výročí atentátu na Heydricha a všech dalších událostí spojených s tímto činem podnikli studenti septimy a 3.ročníku 2.6.2022 exkurzi do koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau (Osvětim –Březinka) . Během tříhodinové prohlídky , doplněné komentářem v anglickém jazyce, studenti poznali koncentrační tábor v Osvětimi seznámením se nejen s autentickými baráky, strážnicemi a budovami ve své hrůzné podobě, ale též mohli vidět bezpočet předmětů výjimečného významu a symboliky, svědčící o zrůdné teorii německých nacistů v době druhé světové války. Poznali také zříceniny plynových komor a krematorií i místa, kde se konaly selekce transportů, a také cesty, kterými byli lidé k plynovým komorám přiváděni. Součástí prohlídky byla také návštěva objektu, v němž byly instalovány dokumenty a materiály týkající se Čechů v Osvětimi.
Vídeň - poznávací výlet
V úterý 7. června se zájemci z naší školy vydali na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska Vídně. Odjezd ze Strážnice byl v ranních hodinách. Naši prohlídku jsme zahájili návštěvou Schönbrunnu, bývalého letního sídla císařské rodiny...
Zájezd do Anglie 5. - 10. 6. 2022
V neděli ráno jsme se vydali na plánovaný zájezd do Anglie. První naší zastávkou byl po pětadvaceti hodinách Oxford, asi nejslavnější univerzitní město, kde jsme navštívili známou Christ Church College a archeologické muzeum Ashmolean Museum. Večer jsme se rozjeli do hostitelských rodin...
Fotografická soutěž
Protože byl zájezd do Anglie bohatý na zážitky a protože nechceme, aby se na ty nej okamžiky zapomnělo, byla vyhlášena fotografická soutěž. Každý účastník mohl přihlásit dvě fotografie, šest (podle nás) nejhezčích bylo odměněno drobným dárkem v podobě magnetické záložky do knížky s logem londýnského metra. Podívejte se na fotky, které vaši kamarádi pořídili, můžete odhadovat, které fotografie vyhrály. Všem zapojeným děkujeme!
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
7. září se vydala oktáva spolu se 4. A na třídenní školní výlet do Prahy...
Exkurze do Ostravy
Ve dnech 11. - 12.10. se zájemci ze septimy a kvinty vydali na výlet do Ostravy. Naší první zastávkou byl proslulý pivovar Radegast. V pivovaru jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby českého piva a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací jak o historii pivovaru, tak o výrobě piva. Naší další zastávkou byl VELKÝ SVĚT TECHNIKY, kde jsme si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů a experimentů a mohli pochopit další zákonitosti fyziky...
Zájezd do předvánoční Vídně
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se zúčastnily zájezdu do Vídně výběry tříd kvarty, sexty a 2.A. Cílem bylo seznámit se s historií města a jejími architektonickými skvosty a navštívit proslulé vánoční trhy...
Exkurze do ZOO v Hodoníně
Dne 8. 2. 2023 se třída 2. A společně s pedagogickým dozorem vydala vlakem na exkurzi do hodonínské ZOO. Součástí byl i výukový program: Zvířata v ohrožení. Prohlídka expozic nám zabrala asi hodinu a poté následoval výukový program. Dozvěděli jsme zajímavé, ale i smutné informace o pašování exotických zvířat spojeném s jejich týráním a následným chovem v často nevyhovujících podmínkách. Nakonec jsme měli možnost se zblízka podívat a osahat si například krajtu, agamu, mnohonožku nebo švába a sklípkana. Navzdory mrazivému počasí se jednalo o příjemnou akci, která obohatila naše vědomosti.
Lyžařský výcvikový kurz
Dne 5. 2. 2023 se žáci tercie, kvinty a 3.A vydali do obce Ostružná na lyžařský výcvikový kurz. Po příjezdu se ubytovali a čekala je večeře. Dalšího rána se vydali na nedalekou sjezdovku Jonas park Ostružná, kde byli rozřazeni do týmů. Od úterý do čtvrtka žáci lyžovali v lyžařském středisku Červenohorské sedlo. V pátek, v den odjezdu, šla část žáků na procházku po okolí a část šla opět lyžovat v Ostružné. Celý lyžařský kurz jsme si moc užili, ať už díky krásnému počasí, nebo díky skvělé organizaci našich kantorů. Natálie Uhmanová, 3.A
Zájezd Polsko 8. - 10. 3.
Ve středu ráno jsme se vydali na plánovaný zájezd do Polska. První naší zastávkou byl Krakov, kde jsme strávili celý den. Prohlédli jsme si hradní návrší Wavel s katedrálou, hlavní náměstí Rynek s bazilikou Panny Marie, tržnici Sukiennice a židovskou čtvrť Kaziměř...
Prima ve Slováckém muzeu
V pondělí 24. 4. se žáci primy vydali na exkurzi do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Hlavním cílem byla interaktivní výstava "Kriticky ohrožené jevy našich nářečí", zhlédli jsme také stálou sbírku muzea "Národopisnou expozici Slovácko" a výstavu "Společenský život hmyzu". V jeden den jsme tak rozšířili naše vědomosti nejen z českého jazyka, ale také občanské nauky a biologie.
Třída prima na exkurzi
Dne 5. 5. se třída prima vydala do Tvarožné Lhoty. Tam nejprve pomáhala základní organizaci ČSOP Bílé Karpaty sesbírat kameny na poli, aby zde mohla vzniknout pestrobarevná louka. Kameny by totiž bránily v nutném kosení této louky. Za odměnu si pak žáci prošli farmu Mezicestí ve Tvarožné Lhotě, kde kromě spousty zvířat viděli, jak se střihají ovce, ale také si opekli špekáčky. Organizace ČSOP Bílé Karpaty žákům moc děkuje za pomoc a těší se na další spolupráci!
Francie 2023
Zdravím všechny GYSáky a věrné čtenáře našeho webu. V prvních dnech měsíce května jsme se my, kvartáni, spolu s některými prváky, vydali do města plného kultury, módy, lidí, stávek, jídla a mnoho dalšího, do Paříže...
Exkurze Lučina
29.5. se třída sekunda vydala na Lučinu nejen proto, aby strávila den v přírodě, ale také proto, abychom toto místo ukázali naší americké asistentce Evě. Nejprve jsme se vydali na procházku na Šumárník a poté jsme hráli míčové hry na hřišti. V okolí přehrady jsme pozorovali různé druhy rostlin a živočichů. Na závěr jsme rozdělali oheň pomocí lupy a opekli si s Evou špekáčky. Počasí nám ten den přálo, takže jsme si exkurzi moc užili. A jako bonus jsme se zdokonalili v angličtině!
Exkurze do Vídně
6. 6. se třídy sekunda, tercie a část kvarty vypravily na exkurzi do Vídně. Našim cílem bylo poznat zajímavá místa rakouské metropole. V Schonbrunnu jsme si prohlédli zahrady a navštívili jsme i Muzeum kočárů. Naše další cesta vedla do Haus des Meeres, který na svých jedenácti patrech poskytuje návštěvníkům možnost vidět sladkovodní i mořské ryby z celého světa. Navíc nabízí nejkrásnější výhled na celé město z terasy v posledním patře. Po prohlídce jsme se vydali do centra města, kde jsme si prohlédli chrám sv. Štěpána – nejvyšší katedrálu a zároveň dominantu města. Návštěva Vídně se nám vydařila a doufáme, že se do Rakouska podíváme v budoucnosti znovu.
Zájezd do Vídně třídy septimy a 3. A
V úterý 6. 6. se třídy septima a třetí ročník vydaly na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska - Vídně. Odjezd ze Strážnice proběhl v ranních hodinách. Naši návštěvu Vídně jsme zahájili okružní jízdou, díky které jsme se seznámili se slavnými budovami na Ringu, jako jsou budova Státní opery, Uměleckohistorické a Přírodovědné muzeum, Parlament, Univerzita, Nová radnice a další. Poblíž Mariahilferstraβe jsme navštívili Dům moří. Na ploše 4.000 m² jsme mohli vidět 10.000 zvířat - jedovaté hady, mořské štiky, žraloky, piraně, mořské želvy, hvězdice, ale i létající ptactvo, a to v samém centru velkoměsta! Při pěší prohlídce jsme se nechali okouzlit historickým vídeňským centrem, které se zcela právem dostalo na Seznam světového dědictví UNESCO. Každý, kdo Vídeň navštíví, pochopí proč. Šli jsme kolem skvostné neogotické budovy radnice, poctu řeckému stavitelství jsme složili u parlamentu. Slavné časy monarchie jsme si připomněli u sídla Habsburků, Hofburgu. V samém srdci Vídně jsme se pokochali pohledem na architektonický unikát – gotickou katedrálu sv. Štěpána se 137 metrů vysokou věží. Tady jsme si nechali čas na kulinářskou část našeho výletu. Někteří z nás ochutnali vídeňský řízek či kávu Einspänner s dortem Sacher. V blízkosti vídeňské opery jsme navštívili slavnou Albertinu, bývalý habsburský palác s dvaceti kompletně zrestaurovanými komnatami, dnes muzeum umění, které láká návštěvníky z celého světa. I my jsme se do této budovy s díly Moneta, Picassa, Rubense, Dürera a dalších významných umělců podívali. Naši cestu jsme zakončili zastávkou u tzv. Hundertwasserova domu - originálního architektonického díla známého rakouského umělce Hundertwassera. Barevný dům, který se podstatně liší od ostatní zástavby, je odrazem filozofie Hundertwassera, že rovná čára v přírodě neexistuje. Návrat do Strážnice proběhl ve večerních hodinách. Celý výlet byl velmi poučný a perfektně zorganizovaný díky naší úžasné průvodkyni, ale také díky našim skvělým učitelkám, kterým touto cestou moc děkujeme za úžasnou příležitost se podívat do jednoho z nejkrásnějších evropských měst. Natálie Uhmanová, 3. ročník
Výlet do Moravského krasu
V závěru týdne si terciáni vyjeli na výlet do Moravského krasu. Cesta trvala 2 hodiny, než jsme se nadáli, stáli jsme nad propastí Macocha. Nejprve jsme sjeli lanovkou dolů k Punkevní jeskyni. V jeskyni jsme viděli spoustu krápníků a dómů a pluli na lodičkách po řece Punkvě. Po prohlídce jsem se vydali na vydatný oběd. Po obědové pauze nás čekala Kateřínská jeskyně, ve které nás nejvíce zaujal krápník připomínající čarodějnici u chaloupky. Po prohlídce jsme navštívili Dům přírody, kde jsme zhlédli krátký film o Moravském krasu v proměnách ročního období. V Domě přírody jsme si prošli také interaktivní výstavu o přírodě tohoto krásného kraje. Na závěr naší akce jsme se svezli vláčkem zpět k lanovce, kde jsme si udělali společnou třídní fotku. Výlet jsme si velmi užili a děkujeme za doprovod a organizaci paní profesorce Vaculíkové, Hálkové a Bahulové. Hanka Číhalíková a kolektiv
Sexta u soudu
Ve středu 21. června se v návaznosti na učivo ZSV třída sexta vydala do Hodonína k Okresnímu soudu. Po důkladné bezpečnostní kontrole u vchodu žáci usedli do soudní síně a byli tak svědky soudního přelíčení a následného vynesení rozsudku. Pak následovala téměř hodinová přestávka, ve které se třídou zůstala paní soudkyně a ochotně zodpovídala všechny dotazy. Po této „přestávce“ probíhalo přelíčení dalšího případu, opět i s vynesením rozsudku. Věřím, že tento den silně zapůsobil na všechny žáky a snad se nám v příštím školním roce podaří vyjet do Brna ke Krajskému nebo Ústavnímu soudu.
Kovozoo
Ve středu 25. října třída kvarta navštívila KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Žáci si prohlédli krásné a zajímavé exponáty, které vznikly ze zdánlivě nepotřebného odpadu, obdivovali průmyslové a zemědělské stroje z dob našich prarodičů...

Akce dokumentů