Dny elektronové mikroskopie

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme se my, vybraní studenti ze septimy a 3. A, vydali pod vlajkou Ing. Blanky Sadovské do Brna na exkurzi do Středoevropského technologického institutu CEITEC VUT, který otevřel své prostory veřejnosti v rámci akce Dny elektronové mikroskopie v Brně...

FOTO

...Zúčastnili jsme se krátké přednášky pana prof. RNDr. Jiřího Spousty Ph.D. o tom, jak elektronový mikroskop funguje a proč je k jeho provozu nezbytně nutná speciální čistá laboratoř, ve které se nevyskytují téměř žádné prachové částice. Poté nám byly ukázány zajímavé pokusy s magnety a tekutým dusíkem - aneb už jste někdy rozbili živou růži kladívkem na střepy, jakoby byla ze skla? Nakonec nám ukázali i výše zmiňované čisté laboratoře - spousty komplikovaných přístrojů, laserů a mikroskopů. Některé z nich potřebují ke svému provozu vakuum či dokonce teploty nižší než -270°C. Po skončení exkurze jsme se všichni ve Vaňkovce výborně najedli a nejbližší vlak nás odvezl zpět do Strážnice.

Akce dokumentů

Kategorie: