Exkurze do Mendlova muzea v Brně

Ve středu 13. 3. 2019 se vydala 3. A za doprovodu paní profesorky Kozumplíkové a paní profesorky Hálkové na biologicko-chemickou exkurzi v rámci učiva biochemie do Mendelova muzea v Brně...

... Součástí exkurze byla také prohlídka katedrály a knihovny, kam se dostane málokdo. V katedrále se nachází třeba varhany, na které kdysi hrával sám hudební skladatel Leoš Janáček a v knihovně jsme mohli najít a vidět tajný vchod mnichů. Exkurze byla velice zajímavá. Některé informace jsme si zopakovali, jiné slyšeli poprvé a myslím, že jsme se rádi přiučili novým věcem. Moc profesorkám děkujeme, že s námi tuto exkurzi absolvovaly.

Za 3. A Lucie Elšíková

FOTO

Akce dokumentů