Jednodenní zájezd do Vídně

28. 4. 2014, V pondělí se žáci vyššího gymnázia zúčastnili jednodenní poznávací exkurze do Vídně. Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta. Celý program si můžete přečíst po kliknutí na "více..."

Jednodenní zájezd do Vídně

28. 4. 2014, V pondělí zorganizovalo Purkyňovo gymnázium, Strážnice pro žáky vyššího gymnázia jednodenní poznávací exkurzi do Vídně. Dopravu zajišťovala autobusová firma pana Františka Šťastného. Žáci si ve Vídni prohlédli Ringstrasse, Hofburg, navštívili císařské apartmány a Sisi muzeum, kde obdivovali předměty patřící císařskému manželskému páru. Po obědě  následovala procházka pěší zónou Graben a Svatoštěpánským náměstím. V katedrále svatého Štěpána, se kterou se žáci velmi podrobně seznámili, uběhlo odpoledne velmi rychle. Zhlédli zde kapli svaté Kateřiny s křtitelnicí ze salcburského červeného mramoru, kapli svaté Barbory, sarkofág Vídeňany oblíbeného panovníka Fridricha III Habsburského, hlavní oltář znázorňující ukamenování svatého Štěpána, sochu bolestného Krista a Panny Marie, Vídeňský deskový oltář z roku 1447, varhany a nádhernou kazatelnici Antona Pilgrama. V pozdní odpoledne se žáci procházeli uličkami starého města. Na náměstí Hoher Markt se jim líbil secesní orloj Ankeruhr a kašna Vermählungsbrunnen, dílo barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Obytným domem F. Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní  loučili.

Po celou dobu pobytu svítilo sluníčko a umocňovalo tak nádherné zážitky  našich žáků z tohoto kosmopolitního evropského velkoměsta.

Akce dokumentů

Kategorie: