Návštěva předvánočního Brna

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se třídy tercie a kvinta zúčastnily programu Janáčkova divadla v Brně Krok za oponu. Program nám měl představit, jak funguje opera z pohledu účinkujících – prošli jsme se zákulisím, stáli jsme na jevišti a herci nám při tom představovali krátké pasáže opery Bohuslava Martinů Hry o Marii. Uvítali jsme, když nám osobně dirigent, režisér a dramaturgyně na krátkých ukázkách dokládali smysl hudby B. Martinů. Žáci do programu vstupovali, mohli klást otázky nebo si zkusit posunovat kulisy. Jako bonus byla prohlídka zrekonstruovaného divadla. Myslím ale, že pro všechny byl největší zážitek, když náš student kvinty Tonda Cáb usedl v honosném foyer za obrovský klavír a začal spontánně hrát. Sklidil uznání nejen svých spolužáků, ale i divadelního personálu. Celou kulturní akci završila krátká procházka předvánočním Brnem. V povznesené náladě jsme se autobusem vraceli domů a shovívavě pozorovali konzumní šílenství kolem nákupních center.

Akce dokumentů