Návštěva Státního okresního archivu v Hodoníně

Ve dnech 15. a 22. října 2015 se studenti dějepisného semináře zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu v Hodoníně. Celý článek a fotografie na "více..."

Ve dnech 15. a 22. října 2015 se studenti dějepisného semináře zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu v Hodoníně. Studentů se ujala ředitelka archivu Mgr. Galina Rucká, která jim nejprve povyprávěla o významu archivu a o tom, co v archivu uchovávají. Studenti měli připraveny k prohlédnutí vzácné staré listiny, dokumenty ze strážnického gymnázia, města Strážnice a zajímavosti ze života strážnických Židů za okupace. Poté navštívili depozitář, kde viděli, jak se archiválie uchovávají. Prohlédli si staré školní výkazy, v nichž někteří hledali školní výsledky svých prarodičů, ale také staré noviny a časopisy  z 19. století.

Studenti se zde dověděli spoustu zajímavých informací a získali také povědomí o tom, v čem jim může tato instituce do budoucna pomoci při vypracovávání studijních prací, které souvisejí s historií.

FOTOGRAFIE

Akce dokumentů

Kategorie: