Štrasburk 2016

Žáci Purkyňova gymnázia přijali pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila k účasti na zájezdu do Štrasburku, kam zavítali ve dnech 7. – 10. června 2016. Společně s devíti studenty předmaturitního ročníku naší školy navštívili francouzské Porýní i žáci z jiných škol z ČR. Celý článek a fotografie na "více..."

FOTOGRAFIE

Štrasburk 2016

Žáci Purkyňova gymnázia přijali pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila k účasti na zájezdu do Štrasburku, kam zavítali ve dnech 7. – 10. června 2016. Společně s devíti studenty předmaturitního ročníku naší školy navštívili francouzské Porýní i žáci z jiných škol z ČR.

Alsasko nám po celou dobu trvání exkurze ukazovalo svou přívětivou tvář, a to nejen v podobě příhodného počasí, ale rovněž svou kulturní a politickou pestrostí a bohatostí.

První den návštěvy nabídl účastníkům vhled do kuchyně evropské politiky; přítomnost na jednání Evropského parlamentu doprovázená zevrubným rozborem odborníka napomohla studentům společenskovědního semináře si utvořit plastický obraz o fungování základní evropské instituce. Následná tradiční alsaská večeře dobarvila atmosféru společenského života evropské metropole.

Den druhý byl příležitostí k autentické ochutnávce kulturní nabídky Štrasburku. Studenti využili volného času k návštěvě katedrály Notre-Dame, jízdě na tradičním kolotoči či pohledu na ruch města ze stínu kavárny. Oběd v alsaském stylu a vyjížďka lodí, nabízející pohled na skvosty hrázděné architektury, umocnily dojem z kulturní bohatosti německo-francouzského pohraničí, na němž se tvoří moderní dějiny.

Lze vytušit, že žádný z účastníků nelitoval dlouhých hodin obětovaných dopravě do Štrasburku a zpět. Vhod přišla i moravská píseň, jejíž svéráz ocenili taktéž studenti z jiných koutů naší vlasti. Heslo „jednota v rozmanitosti“ zde nabylo více než konkrétní podoby, což zcela zaplašilo obavy o kulturní identitu našeho regionu. 

 

Za vše patří velký dík fondu pana europoslance, jakož i našemu absolventu Petru Adamcovi, jehož přítomnost dodávala patřičnou dynamiku průběhu celé návštěvy.   

Akce dokumentů

Kategorie: