Zájezd do Vídně 2016

19.4.2016 navštívili žáci Purkyňova gymnázia Vídeň a měli tak možnost pokochat se skvosty vídeňské architektury a seznámit se s historií i současností tohoto krásného města na Dunaji. Klikněte na "více..."

FOTOGRAFIE

Jednodenní zájezd do Vídně

19.4.2016 navštívili žáci Purkyňova gymnázia Vídeň a měli tak možnost pokochat se skvosty vídeňské architektury a seznámit se s historií i současností tohoto krásného města na Dunaji.

Dopravu zajišťovala autobusová firma pana Františka Šťastného.

Dopoledne probíhalo ve znamení návštěvy Schönbrunnu, letního sídla Habsburků. Nádherné rokokové prostory zámku a výklad v češtině umožnil žákům poznat, jak se zde bydlelo, pracovalo, bavilo a stolovalo. Autentické portréty některých členů habsburské dynastie vhodně doplňovaly informace. Žáci byli uchváceni i rozlehlostí schönbrunnské zahrady, krásnými kašnami a vyhlídkovou terasou Gloriettou. Po obědě začala procházka ulicemi, uličkami a náměstími starého města. V katedrále svatého Štěpána ubíhal čas velmi rychle. Vídeňský deskový oltář z 15. století, sarkofág Fridricha III. Habsburského a nádherná kazatelna Antona Pilgrama jistě zůstanou dlouho v paměti našich žáků. Další kroky nás vedly na pěší zónu Graben ke světoznámému morovému sloupu a ke kostelu svatého Petra. To, že Vídeň a její okolí bylo kdysi součástí římské provincie žáci poznali z archeologických vykopávek před Hofburgem. Odtud jsme se vydali do dávné historie Babenberků – na náměstí am Hof. Ve Vídni žilo před válkou téměř 200 000 židů. Jejich historie a židovské ghetto byly další zastávkou našeho putování. Ani budovy poblíž Judenplatz neunikly naší pozornosti – budova České dvorské kanceláře, staré radnice a kaple svatého Salvátora. Pak už zbývalo jen náměstí Hoher Markt. Zde se všem líbil secesní orloj s postavičkami 12 nejvýznamnějších Vídeňanů a zásnubní kašna Josefa a Marie, dílo barokního architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Obytným domem F. Hundertwassera na Kegelgasse se žáci s Vídní rozloučili.

Sluníčko po celý den podtrhlo jistě atmosféru tohoto kosmopolitního města.

Vím, že příště se žáci budou opět těšit na to, co jsme z nedostatku času letos nemohli zhlédnout.

 

Zapsala: Ludmila Mezuliáníková

Akce dokumentů

Kategorie: