Evropský den jazyků

V úterý 26. 9. 2023 si všichni žáci gymnázia, kromě maturitních ročníků, v rámci výuky cizích jazyků připomněli Evropský den jazyků. Zhlédli krátká vida věnovaná Evropě, evropským zemím a jejich specifikům. Následně žáky čekal vědomostní kvíz a na závěr kreativní práce ve skupinách. Výsledky vzájemné tvorby se staly součástí výzdoby jednotlivých tříd a zároveň obohacujícím studijním materiálem.

Akce dokumentů

Kategorie: