Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření: Zakazuje se s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akce dokumentů

Kategorie: