Zahájení školního roku 2018/2019

Všem žákům i zaměstnancům přejeme v novém školním roce hodně energie, úspěchů a příjemné atmosféry v třídním nebo pracovním kolektivu. Fotografie z auly gymnázia, kde byli vedením školy a třídními učiteli přivítání nastupující žáci primy a 1. ročníku, si můžete prohlédnout po kliknutí na "více...".

Akce dokumentů

Kategorie: