Výsledky přijímacího řízení - 4leté + 8leté studium

Výsledkové listiny jsou anonymní a jsou řazeny podle umístění uchazečů. Svůj výsledek přijímací zkoušky uchazeč vyhledá podle přiděleného evid. čísla, které je uvedeno v pozvánce k přijímacím zkouškám. Dnes ve středu 2. 5. 2018 v aule, v době od 14:00 do 17:00 hod., bude zákonnému zástupci uchazeče předáno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě přijetí máte možnost odevzdat zápisový lístek. V případě nepřijetí budete seznámeni s podmínkami odvolání. Pro stáhnutí výsledkových listin klikněte na "více...".

Akce dokumentů

Kategorie: