2013,25.-28.4. - GLOBE games - každoroční celorepublikové setkání žáků, studentů a učitelů GLOBE škol.

Studenti Purkyňova gymnázia, Strážnice patří mezi tradiční účastníky každoročního celostátního enviromentálně přírodovědeckého setkání s názvem GLOBE games. V tomto roce naši školu reprezentovaly 4 studentky ze třídy 3. A. Zejména při studentské konferenci ukázaly, že přírodní vědy jsou jejich koníčkem.

Akce dokumentů