Olympiáda v chemii

V pondělí 2. března 2020 proběhlo na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Tato kategorie je určena žákům ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií...

FOTOGRAFIE

... Soutěžící vypracovali test z teoretické části a následně pracovali v chemické laboratoři, kde se věnovali kvalitativní analýze kationtů. Okresního kola se účastnilo 18 vybraných žáků našeho okresu. Vítězem se stal David Pešák ze ZŠ Vančurova Hodonín, 2. místo obsadila Dominika Naďová z hodonínského gymnázia a výborné 3. místo vybojoval náš Lukáš Vojtěch Londin z kvarty. Pochvalu zaslouží také žákyně kvarty Vendula Antošová za 4. místo. Blahopřejeme k dosaženému výsledku, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Akce dokumentů

Kategorie: