Soutěž v mluveném projevu - školní kolo

1. 12. 2016, Ve čtvrtek se 9 řečníků zúčastnilo školního kola Soutěže v mluveném projevu. Úkolem soutěžících bylo pronést krátký improvizovaný projev na základě tří vylosovaných slov (podstatného jména, přídavného jména a slovesa). Všechny přednesené projevy byly zábavné a kultivované. Jako nejzdařilejší výstup byla ohodnocena strážnická pověst v podání Amálie Berčíkové (sexta). Druhé místo obsadil Ondřej Bačík (1. A) se svou pohádkou. O třetí místo se dělí Alžběta Hřivnová (sexta) a Jan Janča (1. A)...

...
Pronesené projevy letos hodnotily Jana Šaňková, Rozálie Františka Rosíková (sexta) a Vendula Letovská (oktáva). Vendula se v předchozích letech účastnila regionálních kol soutěží v mluveném projevu, postoupila i do celostátního kola a získala cenné zkušenosti, takže byla nejdůležitějším členem poroty. Mladí řečníci teď mohou pracovat na dalším rozvoji svých komunikačních dovedností.

 

Akce dokumentů

Kategorie: