Naši absolventi

Obrázek JPEG image FlorianJan.jpg
Jan Florián (Ass. Prof., Loyola University Chicago)
Jan Florián maturoval na našem gymnáziu v roce 1983 - třídní profesorka Jana Kozlová. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Po krátkém působení jako vědecký pracovník v oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu UK odešel v roce 1995 do USA na University of Southern California a později na Loyola University v Chicagu, kde zastává místo docenta (associate professor) na katedře chemie a biochemie. Kromě vedení přednášek z obecné a fyzikální chemie, kterými prošlo přibližně tisíc studentů, má Dr. Florián vlastní výzkumný program zaměřený na počítačové modelování struktury a enzymatické aktivity DNA a proteinů, v jehož rámci publikoval několik desítek vědeckých článků s vysokou citovaností (jeho Hirschův index je 35).
Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Poslední čtyři roky působím jako akademický pracovník na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuji se teorii a dějinám filmu, v poslední době přednostně animovaného filmu. Vedu absolventské projekty, pomáhám s dramaturgickými konzultacemi semestrálních, bakalářských a diplomových filmů, účastním se státních závěrečných zkoušek i přijímacího řízení v rámci Ateliéru animované tvorby. Jak ukazuje výčet praxe (detail), vedl jsem výuku také na půdě Filozofické fakulty v Olomouci, delší čas pak na Filmové škole ve Zlíně, kde jsem kromě dějin učil také dramaturgii a filmovou řeč.V letech 2011-2013 jsem vedl Kabinet teoretických studií, od července 2013 jsem na FMK ve Zlíně vedoucím Ateliéru animované tvorby.
Rychlík Břetislav (* 23. 7. 1958)
režisér, herec, scenárista a publicista, vysokoškolský pedagog
Michaela Procházková (roz. Veselíková)
Bývalá studentka Purkyňova gymnázia ve Strážnici se podílí na výzkumu společnosti CEITEC, což je konsorcium šesti brněnských výzkumných institucí, které jsou rozprostřeny v různých částech města Brna. Výsledky posledních výzkumů Strukturní virologie byly zveřejněny v americkém časopise "Porceedings of the National Academy of Sciences" a 20. 8. 2018 ji uveřejnily Lidové noviny, str.4.

Akce dokumentů