Názvy vyšších a středních škol ve Strážnici na místě gymnázia

Názvy vyšších a středních škol ve Strážnici na místě gymnázia

Názvy vyšších a středních škol ve Strážnici na místě gymnázia:

1. Vyšší bratrská škola 1577-1628
2. Piaristické gymnázium 1634-1874
3. Státní nižší německé gymnázium 1874-1884
4. České státní gymnázium 1897-dosud, jeho názvy:
a) C. k. státní gymnázium 1897-1918
b) Státní vyšší české gymnázium 1918-1925
c) Reálné gymnázium 1925-1945
d) Purkyňovo reálné gymnázium 1945-1953
e) Jedenáctiletá střední škola 1953-1956
f) Jedenáctiletá střední škola Marie Kudeříkové 1956-1961
g) Střední všeobecně vzdělávací škola MK 1961-1969
h) Gymnázium Marie Kudeříkové 1969-1990
i) Purkyňovo gymnázium 1990-dosud

Akce dokumentů