Oznámení krátkodobé nepřítomnosti - nezletilý žák

Nezletilý žák, před odchodem z vyučování, odevzdá tř. učiteli tento tiskopis podepsaný zákonným zástupcem.

Akce dokumentů