Osmileté studium

Charakteristika oboru, profil absolventa
Osmiletý studijní program
Osmileté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou . Toto gymnázium se člení na nižší stupeň ( prima, sekunda, tercie, kvarta) a vyšší stupeň ( kvinta, sexta, septima, oktáva) Během studia na nižším stupni osmiletého gymnázia žák plní povinnou školní docházku.
Soubor PDF document Výhody 8letého studia.
Soubor Troff document (with manpage macros) Pozvánka na slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
Soubor Troff document (with manpage macros) Pozvánka na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Akce dokumentů