Osmileté studium

Charakteristika oboru, profil absolventa
Osmiletý studijní program
Osmileté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou . Toto gymnázium se člení na nižší stupeň ( prima, sekunda, tercie, kvarta) a vyšší stupeň ( kvinta, sexta, septima, oktáva) Během studia na nižším stupni osmiletého gymnázia žák plní povinnou školní docházku.
Soubor PDF document Výhody 8letého studia.

Akce dokumentů