Přijímací řízení

Přijímací řízení v jednotlivých krocích
Soubor PDF document Co nabízíme?
UPOZORNĚNÍ! Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Informace CERMATU k přijímacímu řízení
MŠMT: Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020)
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Kritéria pro přijetí ke studiu - 4leté studium
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Kritéria pro přijetí ke studiu - 8leté studium
Soubor Troff document (with manpage macros) Přihláška ke studiu - 4leté gymnázium
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Příloha k přihlášce ke studiu - 4leté gymnázium
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Přihláška ke studiu - 8leté gymnázium
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Příloha k přihlášce ke studiu - 8leté gymnázium
Soubor Troff document (with manpage macros) Informace pro uchazeče
Soubor object code Výsledková listina - 8leté studium (1. kolo)
Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby se dostavili 2. 5. 2019 od 14:00 do 17:00 hod do auly gymnázia, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Rodiče přijatých uchazečů mohou zde odevzdat zápisový lístek. Rodiče nepřijatých uchazečů budou informování o možnostech odvolání proti nepřijetí.
Soubor object code Výsledková listina - 4leté studium (1. kolo)
Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby se dostavili 2. 5. 2019 od 14:00 do 17:00 hod do auly gymnázia, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Rodiče přijatých uchazečů mohou zde odevzdat zápisový lístek. Rodiče nepřijatých uchazečů budou informování o možnostech odvolání proti nepřijetí.

Akce dokumentů