Přijímací řízení

Přijímací řízení v jednotlivých krocích
Soubor PDF document Co nabízíme?
UPOZORNĚNÍ! Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
CERMAT - informace pro uchazeče k centrálně zadávaným testům
Informace k přijímacímu řízení na střední školy na www.jmskoly.cz
Soubor Troff document (with manpage macros) Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke 4letému studiu
Soubor Troff document (with manpage macros) Kritéria přijímacího řízení pro přijetí k 8letému studiu
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Přihláška ke studiu - pro 4leté studium
Soubor Příloha k přihlášce ke studiu - 4leté - další skutečnosti
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Přihláška ke studiu - pro 8leté studium
Soubor OpenOffice Impress template Příloha k přihlášce ke studiu - 8leté - další skutečnosti
Soubor x-conference/x-cooltalk Informace pro zájemce o studium na Purkyňově gymnáziu, Strážnice
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Výsledková listina pro 4leté studium
Zveřejněný seznam obsahuje přijaté (označeni žlutě) i nepřijaté uchazeče! Žádáme zákonné zástupce, aby se dostavili ve středu 3. 5. 2017 od 14:00 do 17:00 hod do auly gymnázia, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Rodiče přijatých uchazečů mohou zde odevzdat zápisový lístek. Rodiče nepřijatých uchazečů budou informování o možnostech odvolání proti nepřijetí.
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Výsledková listina pro 8leté studium
Zveřejněný seznam obsahuje přijaté (označeni žlutě) i nepřijaté uchazeče! Žádáme zákonné zástupce, aby se dostavili ve středu 3. 5. 2017 od 14:00 do 17:00 hod do auly gymnázia, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Rodiče přijatých uchazečů mohou zde odevzdat zápisový lístek. Rodiče nepřijatých uchazečů budou informování o možnostech odvolání proti nepřijetí.
Soubor application/vnd.wolfram.mathematica.package Kritéria pro přijetí ve 2. kole pro 8leté studium

Akce dokumentů