T-exkurze v Brně

I letošní nabídka jarních T-exkurzí vyhlášených brněnskými vysokými školami a vědeckými ústavy přes Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) oslovila některé studenty našeho gymnázia. Letos se T–exkurze s názvem Příběh mrtvice aneb staň se na den lékařem zúčastnily vybrané studentky 2. A a sexty. Akce se konala 30. května v Brně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny...

FOTOGRAFIE

...Díky tomuto projektu měly studentky možnost naučit se rozpoznat akutní stavy, jako je mozková příhoda a srdeční infarkt. Vyzkoušely si i nejmodernější diagnostické přístroje např. CT, NMR. Dne 15. června 2023 navštívily studentky 2. A nejmodernější simulační centrum ve střední Evropě v rámci T-exkurze s názvem SIMU. Pod odborným vedením měly možnost poznat a zažít práci vědce na přístrojích na elitních výzkumných pracovištích. Jedna studentky byla vybrána i na T–exkurzi s názvem Molekulární biologie nádorové buňky. Během exkurze na Masarykově onkologickém ústavě v Brně měla příležitost pochopit, metody a technologie používané v oblasti výzkumu rakoviny. Zkušenosti nabyté díky T-exkurzím mohou pomoci v rozhodování, jakou vysokou školu a jaký obor si vyberete pro vysokoškolské studium. Zapojte se i ostatní do této aktivity!

Akce dokumentů

Kategorie: