Přednáška o partnerských vztazích

4. 3. 2014, V úterý zavítal na naše gymnázium Mgr. Zdeněk Krpoun, student doktorského studia Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a předložil našim studentům k úvaze několik tezí z oblasti sociální psychologie vztahujících se k problematice lidské přitažlivosti a (ne)funkčnosti partnerských vztahů. Realizace této přednášky, které se účastnili studenti prvních a druhých ročníků našeho gymnázia, byla možná díky projektu Masarykovy univerzity v Brně - Partnerství ve vzdělávání.

Akce dokumentů