Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP

Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu Bioskop. Vybraní zájemci o biologii se v úterý 21. června zúčastnili kurzu Tajemství mikroorganismů. Ten probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi. Žáci si vyzkoušeli vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci mikroorganismů....

STRÁNKY PROJEKTU

Projekt BIOSKOP nám pomáhá vidět věci, o kterých jsme nevěděli, nebo nám umožní vnímat je pod jiným úhlem pohledu. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy, umožnit veřejnosti, aby se seznámila po praktické stránce s vědou, popularizovat vědu a doplnit výuku na středních školách. Naše škola se již druhým rokem zapojila do tohoto projektu. Vybraní zájemci o biologii se v úterý 21. června zúčastnili kurzu Tajemství mikroorganismů. Ten probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi. Žáci si vyzkoušeli vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci mikroorganismů.

Akce dokumentů