StreTech

StreTech
StreTech 2015 v Praze
Každý rok pořádá ČVUT nesoutěžní přehlídku středoškolských studentských prací StreTech 2015 (Středoškolská technika). Letošní devátý ročník setkání a prezentace prací studentů se konal ve středu dne 10. června 2015. Témata prací nebyla nijak omezena, jednalo se o humanitní, umělecké, přírodovědné nebo technické práce. Naše gymnázium skvěle reprezentoval Vladimír Pokorný se svou prací Studie DNA polymerázy β s procesem karcinogeneze. Děkujeme!

Akce dokumentů