VÍTĚZOVÉ 4. ROČNÍKU 2016/2017

Čtvrtým rokem se na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici realizuje motivační soutěž ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT. Tento motivační program založil a také jej sponzoruje v letech 2013-2018 každoročně částkou 450 tis. Kč Ing. Leoš Novotný. Tato částka se rozdělí mezi 15 žáků v pěti kategoriích a 3 učitele...

FOTOGRAFIE

... Žáci získávají body během celého školního roku za studijní výsledky, mimořádné školní i mimoškolní aktivity, práci v programu Ekoškola, za umístění v soutěžích a olympiádách, mimořádné jazykové znalosti a další aktivity. Body jim přidělují i jejich třídní učitelé a spolužáci. Uvědomí si tak, že úspěch se musí opravdu odpracovat a nic v životě není zadarmo. Ti, kteří se umístí na prvním místě, získají částku 35 tis. Kč, na 2. místě 25 tis. Kč, na 3. místě 15 tis. Kč.

Tyto peníze mohou použít pouze na náklady spojené se vzděláváním – např. studijní pobyty, studijní literaturu, technické vybavení. Soutěž motivuje žáky k dosažení co nejlepších studijních výsledků a k dalšímu osobnímu rozvoji. K tomuto projektu se připojila i Agentura Intact, která darovala vítězům na prvních třech místech stipendium 5 tis. Kč, pokud vyhrané peníze investují do jazykového kurzu u této agentury. Vítězové jsou vyhlášeni vždy na konci školního roku. Ve školním roce 2016/2017 byli oceněni tito žáci a učitelé.

Nižší gymnázium: 1. místo Robert Chytil; 2. místo Lukáš Karas; 3. místo Aneta Solaříková

1. ročník, kvinta: 1. místo David Novák; 2. místo Martin Hubáček; 3. místo Marek Srubjan

2. ročník, sexta: 1. místo Radka Syrová; 2. místo Petra Crhonková ; 3. místo Lucie Zubatá

3. ročník, septima: 1. místo Tereza Svitálková; 2. místo Barbora Šebestová; 3. místo Matěj Rýpal

4, ročník, oktáva: 1. místo Lucie Dudíková; 2. místo Tomáš Macalík; 3. místo Marie Tomčalová

Učitelé: 1. místo RNDr. Jana Hálková; 2. místo Mgr. Radka Vařechová; 3. místo Ing. Zuzana Jozífková           

Akce dokumentů

Kategorie: