Vítězové 3. ročníku 2015/2016

Již třetím rokem se na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici realizuje motivační soutěž ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT. Tento motivační program založil a také jej sponzoruje v letech 2013-2018 každoročně částkou 450 tis. Kč Ing. Leoš Novotný. Tato částka se rozdělí mezi 15 žáků v pěti kategoriích a 3 učitele...

...Žáci získávají body během celého školního roku za studijní výsledky, organizování mimořádných školních i mimoškolních aktivit, práci v Ekoškole, za umístění v soutěžích a olympiádách, mimořádné jazykové znalosti a další aktivity. Body jim přidělí i jejich třídní učitelé a spolužáci. Uvědomí si tak, že ÚSPĚCH se musí opravdu odpracovat a nic v životě není zadarmo. Ti, kteří se umístí na prvním místě, získají částku 35 tis. Kč, na 2. místě 25 tis. Kč, na 3. místě 15 tis. Kč. Tyto peníze mohou použít na náklady spojené se vzděláváním - např. studijní pobyty, studijní literaturu, technické vybavení. Soutěž motivuje žáky k dosažení co nejlepších studijních výsledků a k dalšímu osobnímu rozvoji. Stejně jako loni i letos, byli poslední den školního roku pozváni vítězové soutěže do sídla Ing. Leoše Novotného v oboře Radějov. Po prohlídce je čekal společný oběd s  posezením a besedou s panem Novotným, který s každým studentem promluvil nejen o tom, co ho baví, zajímá, v jaké oblasti získal nejvíce bodů, ale také kam směřuje svoji budoucnost. Každý student mohl položit jakoukoliv otázku hostiteli. A že byly zajímavé. Na závěr studenti i učitelé poděkovali za příjemně strávené odpoledne a finanční odměny. Letošní vítězové na prvním místě: Jaroš Michal, Kobidová Alena, Mlýnková Tamara, Macalík Tomáš, Kozohorská Denisa a učitelka Mgr. Ludmila Mezuliáníková.

Akce dokumentů

Kategorie: