Dokumenty

Dokumenty ke stažení
Soubor PDF document Oznámení o ukončení studia
Vyplní zákonný zástupce žáka a uvede datum, ke kterému žák studium ukončuje.
Soubor PDF document Žádost o povolení odchodu/příchodu
Žádost o povolení dřívějšícho odchodu/ pozdějšího odchodu z vyučovací hodiny z vážných důvodů.
Soubor PDF document Oznámení vícedenní nepřítomnosti - nezletilí
Zákonný zástupce žáka, oznamuje předem známou nepřítomnost svého syna/ své dcery ve vyučování.
Soubor PDF document Oznámení vícedenní nepřítomnosti - zletilí
Zletilý žák oznamuje svou předem známou nepřítomnost ve vyučování.
Soubor PDF document Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
Žádost o uvolnění z Tv vyplní zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, potvrzuje ošetřující lékař.
Soubor PDF document Žádost o změnu
Žádost o změnu vyplní zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
Soubor PDF document Žádost o stejnopis vysvědčení
Tiskopis žádosti o vystavení stejnopisu maturitního nebo ročníkového vysvědčení.
Soubor PDF document Žádost o potvrzení studia
Tiskopis žádosti o vystavení potvrzení studia, např. při žádosti o starobní důchod
Soubor Microsoft Word Document Oznámení krátkodobé nepřítomnosti - nezletilý žák
Nezletilý žák, před odchodem z vyučování, odevzdá tř. učiteli tento tiskopis podepsaný zákonným zástupcem.
Soubor Lékařský posudek k žádosti o uvolnění z Tv
Soubor Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Soubor OpenOffice Impress template Covid-19: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Soubor TeX document Gabriela Tomečková - "Bylo za komunismu líp?" (pracovní listy)
Soubor application/vnd.immervision-ivp Žádost o IVP

Akce dokumentů