2012, 11. 12. - Studentské prezidentské volby

Studenti starší patnácti let měli možnost si vyzkoušet přímou volbu prezidenta ČR. Nad řádným průběhem voleb bděla komise sestavená z členů Studentské rady, která se aktivně podílela na přípravě, organizaci a zdárném průběhu voleb, za což jí patří velký dík. Výsledky studentských prezidentských voleb na naší škole budou z důvodu politické korektnosti zveřejněny až po vyhlášení výsledků volby prezidenta ČR 2013. Mgr. Michal Jamný, Ph.D.

Akce dokumentů