2013, 17. 4. - Projektový den č. 1

Pro žáky druhých ročníků a sexty jsou v ŠVP plánovány dva projektové dny na téma „Zdravý životní styl a životní prostředí v regionu“. První den proběhl ve středu 17. dubna a byl naplněn tak, že se žáci setkávali s několika stránkami svého zdraví. Jádrem programu byla dvouhodinová přednáška odborného průvodce zdravím a výživou Mgr. Margit Slimákové, Ph.D. (www.margit.cz), na kterou byli přizváni i žáci ze třídy 3. A a 3. B. Celý článek o projektové dnu naleznete ve složce Ekoškola.

Akce dokumentů