Aktivity

Kulturní a vzdělávací aktivity gymnázia, projekty ESF, nadaní studenti, partnerská škola
Adaptační a preventivní kurzy
Adaptační a preventivní kurzy
Cena vévody z Edinburghu
Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty.
Comenius, Sokrates, Erasmus +
Mezinárodní vzdělávací program zaměřený na kulturu a vzdělávání
Divadlo
Divadelní představení
Edison
Projekt Edison
Ekoškola
Purkyňovo gymnázium, Strážnice je EKOŠKOLOU od roku 2007. V roce 2012 již potřetí obdrželo tento prestižní mezinárodní titul na čtyři roky (do roku 2016) jako JEDINÉ GYMNÁZIUM V ČESKÉ REPUBLICE.
ESFALP academy 2013
Gymnaziální výtvarná akademie
Nový výtvarný kurz, který bude probíhat na gymnáziu každé úterý od října 2012 do června 2013 pod vedením PhDr. Jaroslava Žáka.
HOBIT - HOdina Biologie pro živoT
Charitativní akce a sbírky
Charitativní akce a sbírky
Jazykové kurzy
Rozšiřující výuka jazyků
Kulturní den
Mezinárodní program GLOBE
Dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování.
Mezinárodní výměnné pobyty
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Nadaní studenti
Gymnázium je zapojeno do Programu na podporu nadaných studentů na středních a vysokých školách v JMK
Partnerská univerzita
Partnerskou univerzitou gymnázia je Masarykova univerzita v Brně
Ples gymnázia
Prezentace gymnázia na veřejnosti
Přednášky a besedy
Přednášky na různá témata a besedy se zajímavými lidmi
Projekt Zmizelí sousedé
Projekty ESF
Projekty EU realizované gymnáziem
StreTech
StreTech
Úspěch se musí odpracovat
Vánoční besídka a jiné vánoční akce
Vánoční besídka
Zájezdy, výlety, exkurze

Akce dokumentů