Partnerská univerzita

Partnerskou univerzitou gymnázia je Masarykova univerzita v Brně
Projekt partnerství ve vzdělávání
Naše gymnázium navázalo v roce 2006 partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně. Od té doby probíhá spolupráce s univerzitou na několika úrovních.
Terorismus jako hrozba - přednáška
Přednáška Terorismus jako hrozba 5.2.2013 - V úterý měli studenti sexty a druhých ročníků možnost si vyslechnout zajímavou přednášku Ing. Mgr. Libora Lněničky z Masarykovy univerzity na téma terorismu v dnešním světě. Studenti byli s problematikou seznámeni nejen teoreticky, ale rovněž skrze názorné ukázky a poutavé vyprávění z cest, které přednášející podnikl při studiu tohoto fenoménu.
"Facebookování" - přednáška
7. 2. 2013 - V rámci partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně naši žáci měli možnost si vyslechnout přednášku Mgr. Krpouna nazvanou "Facebookování". Nejfrekventovanější sociální síť zde byla představena pod kritickým drobnohledem. Psycholog z partneské univerzity upozornil na některé mýty týkající se facebooku a prezentoval současné poznatky z výzkumu v této oblasti.
Soubor PDF document Setkání Ambasadorů Masarykovy univerzity v Brně
13. 9. 2013, V pátek proběhlo v Brně setkání Ambasadorů Masarykovy univerzity. Je to projekt pro rozšíření vědomostí o MU na středních školách v Česku i na Slovensku. Jelikož je Masarykova univerzita partnerem naší školy, dostali jsme možnost se na tomto projektu také aktivně podílet.
Soubor PDF document Dance Life Expo 2013
8. - 10. 11. 2013, Sleva 30% na jednodenní nebo třídenní workshopovou kartu pro všechny studenty naší školy na veletrh tance Dance Life Expo 8. – 10. 11. 2013. Více info na www.dancelifeexpo.cz nebo na www.facebook.com/dancelifeexpo, partnerem je Masarykova univerzita. V případě zájmu kontaktujte Ambasadorku MU – Marii Ševčíkovou (septima).
Soubor PDF document Chemici na Masarykově univerzitě
29. 9. - 1. 11. 2013, V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ se žáci naší školy pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných na půdě univerzity. Letos pracovníci Ústavu chemie pořádali pro žáky partnerských středních škol popularizační přednášky, odborné semináře, demonstrace a laboratorní cvičení, které kvůli chybějícímu vybavení nelze realizovat na středních školách. Ve dnech 29. 9., 11. 10. a 1. 11. 2013 se v Brně v kampusu Masarykovy univerzity uskutečnily přednášky na témata: „Chemie konzervování a restaurování“, „Využití analytické chemie v archeologii“, „Příprava nových organických látek ovlivňujících buněčné procesy“. Přednášek se zúčastnili žáci 4. A, kteří navštěvují seminář z chemie. Program zahrnoval úvodní přednášku, prohlídku laboratoří a praktickou část, ve které si účastníci sami vyzkoušeli jednoduché experimenty z oboru, jemuž byla věnována přednáška.
Naši vědci aneb Úspěch se musí odpracovat
Žákům maturitních ročníků se již studium na naší škole krátí, a s ním i aktivity, do nichž se jako studenti našeho gymnázia mohli zapojit. Jednou z takových aktivit jsou i vědecké stáže pod záštitou Akademie věd ČR. Oktaváni Pavel Fojtík a Jaromír Kuchyňka v těchto dnech dokončují svůj vědecký výzkum. Jakých dosáhli výsledků? Co jim stáž přinesla a jaké jsou jejich dojmy? Čtěte více…
Přednáška o partnerských vztazích
4. 3. 2014, V úterý zavítal na naše gymnázium Mgr. Zdeněk Krpoun, student doktorského studia Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a předložil našim studentům k úvaze několik tezí z oblasti sociální psychologie vztahujících se k problematice lidské přitažlivosti a (ne)funkčnosti partnerských vztahů. Realizace této přednášky, které se účastnili studenti prvních a druhých ročníků našeho gymnázia, byla možná díky projektu Masarykovy univerzity v Brně - Partnerství ve vzdělávání.
Masarykova univerzita Brno
Počátkem června pořádalo výzkumné výukové centrum Bioskop Masarykovy univerzity jednodenní kurz s názvem DNA atelier, kterého se zúčastnili vybraní studenti 2. a 3. ročníku. Zájemci o biologii se seznámili s tím co je to DNA, kde se nachází a jak ji můžeme získat. Celý příspěvek po kliknutí na "více..."
Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP
Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu Bioskop. Vybraní zájemci o biologii se v úterý 21. června zúčastnili kurzu Tajemství mikroorganismů. Ten probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi. Žáci si vyzkoušeli vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci mikroorganismů....
Bioskop Brno – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity v Brně
Naše škola se opět zapojila do projektu Bioskop. Studenti 2. ročníku se v úterý 26. 4. 2022 zúčastnili kurzu Krev – esence života. Kurz probíhal ve vědeckých laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu Bohunice. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informacích o krvi, nemocích krve a darování krve. Prakticky si vyzkoušeli křížovou zkoušku a základní diagnostiku z krevních nátěrů.

Akce dokumentů