Obrazová stěna Ekoškoly

Téměř celoroční práce na obrazové stěny Ekoškoly byla dokončena. Hodinám malování předcházely náročné debaty o motivu stěny, ve kterém budou symbolicky zastoupeny - Země, příroda a naše gymnáziu jako Ekoškola. Prvním krokem realizace bylo vytvoření znaku Ekoškoly z víček od PET lahví a také kartonového panelu s motivem Země a jejich instalace na stěnu. Konečnou a zároveň nejnáročnější fází bylo propojení těchto prvků malbou přímo na stěnu. Snahu a šikovnost zúčastněný jistě každý vidí na výsledku. Všem, kteří se zapojili a pracovali na vzniku tohoto krásného díla patří upřímné poděkování.

Akce dokumentů