Projekt Carbon Cycle

Koncem ledna 2009 navštívila Purkyňovo gymnázium ve Strážnici delegace koordinátorů mezinárodního projektu „Carbon Cycle“ pod vedením paní docentky Jany Albrechtové. Tento projekt, kterého se pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze a University of New Hampshire (USA) účastní 10 českých a 10 amerických středních škol, zkoumá vliv změn množství oxidů uhlíku (CO a CO2) v zemské atmosféře a následný vliv na životní prostředí.

Akce dokumentů