Gymnazista získal za výzkum mozku cenu Česká hlavička - Martin Kaleta

Ocenění v prestižní soutěži získal nadaný student Purkyňova gymnázia ve Strážnici Martin Kaleta. Zapojil se do výzkumu hemoragické mrtvice pod odborným vedením přednosty Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU Marka Joukala.

Akce dokumentů