Ocenění

Nebyla ještě nahrána žádná alba ani fotografie.

Cenu Josefa Vavrouška získali Ivana a Jan W. Jongepierovi
5. 6. 2013, Letošní Cenu Josefa Vavrouška, jejímž cílem je vyzdvihnout přínos konkrétních jednotlivců k ochraně přírody, obdrželi botanici a ekologové Ivana a Jan Jongepierovi z jihomoravského Veselí nad Moravou. Jejich celoživotní dílo lze obdivovat hlavně při procházkách bělokarpatskými květnatými loukami. Cena Josefa Vavrouška byla udělena za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků. Srdečně gratulujeme!
Gympl roku 2012/2013
Ocenění úspěšných studentů středních škol
18. 11. 2013, V pondělí se konalo v Brně, v Sále zastupitelstva Jihomoravského kraje setkání úspěšných žáků s představiteli Jihomoravského kraje. Na toto slavnostní setkání byl pozván i žák našeho gymnázia Benjamin Samuel Ondra, který v minulém školním roce vybojoval v ústředním kole olympiády v německém jazyce v Praze skvělé 2. místo. Jako poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje obdržel pamětní list s podpisem hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a skleněnou upomínkovou plaketu. Další informace a fotografie z akce po kliknutí na "více..."
Soubor Troff document (with manpage macros) Gympl roku 2013/2014
Ocenění úspěšných studentů středních škol
20. 11. 2014, Naši žáci Tereza Zezulová (oktáva), Jiří Štábl (oktáva) a Benjamin Samuel Ondra (septima) převzali ve čtvrtek od představitelů Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem ocenění za úspěchy, kterých dosáhli v celostátních kolech vědomostních soutěží.
Cena učené společnosti ČR
18. 5. 2015, V pondělí převzali na půdě Karlovy univerzity v Praze letošní maturanti Tereza Zezulová a Jiří Štábl Cenu Učené společnosti České republiky, která se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu.
Fakultní škola Přírodovědné fakulty UK v Praze
29. 9. 2015, V úterý na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze převzala ředitelka gymnázia PhDr. Jaroslava Večeřová titul FAKULTNÍ ŠKOLA. Tento titul byl gymnáziu propůjčen do 30. 9. 2020.
Vítězové Dějepisné soutěže gymnázií v Senátu PČR!
21. 1. 2016 - V lednu se naši studenti Anna Grombířová, Tomáš Macalík a Adam Žák, v doprovodu ředitelky gymnázia PhDr. Jaroslavy Večeřové a učitele Mgr. Jiřího Hubačky zúčastnili přátelského setkání s předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem a organizátory XXIV. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Celý článek a fotografie na "více..."
Soubor Open Agency - hodnocení kvality výuky cizích jazyků
Velký úspěch našeho výtvarníka Mgr. Ondřeje Mikla
2. září 2016 bylo otevřeno mezinárodní European Art Museum v Dánsku. Hlavním úkolem tohoto muzea je uspořádat unikátní kolekci umění od roku 2000 až 2025. Muzeum prezentuje všechny umělecké styly. Do sbírky byli zařazeni umělci z celé Evropy (Belgie, Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko a Velká Británie. Za Českou republiku vybral kurátor Leif Nielsen Mgr. Ondřeje Mikla.
Další úspěch ve výtvarném světe Mgr. Ondřeje Mikla!
Obraz našeho výtvarníka Mgr. Ondřeje Mikla byl použit ve dnech 19. až 21. prosince 2016 na italské univerzitě v Sieně v souvislosti s koncertem věnovaným hudebním skladbám Friedricha Nietzscheho. Celý program na stránkách L'Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo po kliknutí na "více..."
Setkání úspěšných žáků naší školy s představiteli Jihomoravského kraje
U příležitosti Mezinárodního dne studentstva v úterý 14.11.2017 pořádal Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje již tradičně slavnostní setkání představitelů Jihomoravského kraje a úspěšných žáků středních škol, kteří dosáhli v průběhu školního roku 2016/2017 významných úspěchů v celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží vyhlášených MŠMT a příkladně reprezentovali Jihomoravský kraj. Z naší školy byly oceněny tyto žákyně Radka Syrová a Petra Crhonková, které byly zároveň přijaty do Programu podpory nadaných studentů, který realizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. Blahopřejeme!!!!
Projekt HOBIT - Hodina biologie pro život
Martin Kaleta (septima) se stal ambasadorem projektu Hobit ve Fakultní nemocnici U Sv. Anny v Brně. Můžete si prohlédnout záznam z  přímého přenosu ke Světovému dni mozkové příhody, který se konal 27. 10. 2020. Martin pomáhal s organizací a  také  zde vystupuje. Projekt HOBIT(Hodina biologie pro život)  se specializuje na seznámení veřejnosti s problematikou mozkové mrtvice. Zaměřuje se na rozpoznání příznaků mozkové mrtvice, na rizikové faktory a především na prevenci proti této velmi závažné nemoci. V tomto projektu se mu povedlo získat pozici Research assistent. Gratulujeme!
České hlavičky 2021
Náš žák oktávy Martin Kaleta získal ocenění nadace České hlavičky 2021 v kategorii Sanitas. Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka. Záznam ze slavnostního předání ocenění bude vysílán na ČT2 v sobotu 6. listopadu v 17.30. Srdečně gratulujeme! (klikněte na "více...")
Významné ocenění pro našeho studenta Martina Kaletu!
V pondělí 16. května 2022 převzal na půdě Karlovy univerzity v Praze letošní maturant Martin Kaleta z oktávy Cenu Učené společnosti České republiky, která se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu. Martin získal toto ocenění v kategorii „středoškolský student“ za studii Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci. Blahopřejeme. https://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/medaile-a-ceny-ucene-spolecnosti-ceske-republiky-2022.html
HOBIT - stříbrné osvědčení
Purkyňovo gymnázium Strážnice získalo letos certifikát Stříbrné osvědčení za aktivní účast ve vzdělávacím programu HOBIT. Díky tomuto projektu mají naši žáci možnost naučit se rozpoznat akutní stavy, jako je mozková příhoda a srdeční infarkt, učí se také, jak správně reagovat v těchto situacích. Projekt HOBIT zvyšuje úroveň povědomí o akutním mozkovém infarktu a může vést k záchraně řady lidských životů. V letošním roce se programu zúčastnily třídy kvarta a kvinta, ambasadorem projektu je letošní maturant Martin Kaleta.

Akce dokumentů