Školní rok

Organizace školního roku
Soubor Microsoft Word Document Organizace školního roku 2013/2014
Začátek a ukončení školního vyučování a včetně termínů všech prázdnin během šk. roku 12013/2014.
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2014/2015
Začátek a ukončení školního vyučování, včetně termínů prázdnin během šk. roku 12014/2015.
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2016/2017
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2017/2018
Soubor Organizace školního roku 2018/2019
Soubor Organizace školního roku 2019/2020
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2021/2022
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2022/2023
Soubor Troff document (with manpage macros) Organizace školního roku 2023/2024

Akce dokumentů