Uchazeč

Představení gymnázia uchazečům o studium, informace o přijímacím řízení
Základní informace
Informace pro zájemce o 8leté a 4leté studium
Přijímací řízení
Přijímací řízení v jednotlivých krocích
Vzorové testy
Vzorové testy přijímacích zkoušek.
Co nabízíme?
Nabídka studijních programů

Akce dokumentů