Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

HOBIT - stříbrné osvědčení

HOBIT - stříbrné osvědčení

Purkyňovo gymnázium Strážnice získalo letos certifikát Stříbrné osvědčení za aktivní účast ve vzdělávacím programu HOBIT. Díky tomuto projektu mají naši žáci možnost naučit se rozpoznat akutní stavy, jako je mozková příhoda a srdeční infarkt, učí se i jak správně reagovat v těchto situacích. Projekt HOBIT zvyšuje úroveň povědomí o akutním mozkovém infarktu a může vést k záchraně řady lidských životů. V letošním roce se programu zúčastnily třídy kvarta a kvinta, ambasadorem projektu je letošní maturant Martin Kaleta.

Více...

Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

Členové Ekotýmu zorganizovali v březnu na naší škole dobročinnou sbírku na pomoc lidem postižených válkou na Ukrajině. Studenti a studentky vyrobili připínací stužky v ukrajinských barvách a prodávali je za minimální částku 30,- Kč. Bylo vybráno 15 tisíc korun a odesláno na účet Červeného kříže, který pořádá veřejnou finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Všem dárcům patří velký dík!

Více...

Workshopy pro ZŠ

Workshopy pro ZŠ

V pondělí 27. června 2022 proběhly na Purkyňově gymnáziu aktivity v rámci workshopů určených žákům základních škol. Zúčastnili se jich žáci 8. tříd ze ZŠ Školní ve Strážnici. Třídy byly rozděleny na 3 skupiny, které se po 30 minutách v aktivitách prostřídaly. První aktivita probíhala v chemické posluchárně, kde žákům prezentoval výsledky své odborné práce v rámci projektu HOBIT letošní maturant Martin Kaleta, dnes už posluchač LF Masarykovy univerzity Brno. Při druhé aktivitě realizované ve fyzikální posluchárně si žáci vyzkoušeli tvorbu šablon pro vznik hologramů s pomocí chytrého telefonu a praktické určování těžiště tělesa. Třetí aktivita proběhla v učebně výtvarné výchovy, kde si žáci pod vedením vyučujícího vyzkoušeli vybrané výtvarné techniky. Následně se přesunuli do učebny hudební výchovy, kde si zahráli na různé hudební nástroje.

Více...

Hudební představení na ZUŠ ve Veselí nad Moravou

Hudební představení na ZUŠ ve Veselí nad Moravou

Ve středu 22. června navštívila necelá stovka žáků z různých tříd představení Kterak Honza z Budějc Moravu spoznával v ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Hudební představení, ve kterém vystupovali i naši žáci, se divákům velice líbilo. Hlavní roli hrál Víťa Pálenský z kvarty. Všem účinkujícím děkujeme za krásný zážitek a obdivujeme jejich zpěv, tanec, hru na hudební nástroje i herecké výkony.

Více...

Celje 2022

Celje 2022

V neděli 12. 6. 2022 jsme se konečně dočkali a mohli odjet na druhou polovinu výměnného pobytu se Slovinci, konkrétně s gymnáziem Lava v Celje. Sraz byl v 10 hodin před hotelem Strážnice a po vydařeném „nalodění“ jsme vyrazili. Cesta byla zdlouhavá, ale díky skvělé partě utekla rychleji, než jsme čekali. V pět jsme dorazili do Celje před hotel Faraon, kde na nás čekaly „naše” rodiny. Večer jsme se už jenom seznamovali a vstřebávali odlišný život v nové rodině...

Více...

Zájezd do Anglie 5. - 10. 6. 2022

Zájezd do Anglie 5. - 10. 6. 2022

V neděli ráno jsme se vydali na plánovaný zájezd do Anglie. První naší zastávkou byl po pětadvaceti hodinách Oxford, asi nejslavnější univerzitní město, kde jsme navštívili známou Christ Church College a archeologické muzeum Ashmolean Museum. Večer jsme se rozjeli do hostitelských rodin...

Více...

Vídeň - poznávací výlet

Vídeň - poznávací výlet

V úterý 7. června se zájemci z naší školy vydali na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska Vídně. Odjezd ze Strážnice byl v ranních hodinách. Naši prohlídku jsme zahájili návštěvou Schönbrunnu, bývalého letního sídla císařské rodiny...

Více...

Další...

Akce dokumentů