Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Krásné prázdniny

Krásné prázdniny

Všem žákům a zaměstnancům přejeme krásné prázdniny. Užijte si léto, sluníčko a volno. Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 1. září 2016 :-)). Upozornění: Případnou návštěvu školy během prázdnin si domlouvejte telefonicky předem. Průkazky na dopravu a potvrzení o studiu bude škola potvrzovat až od 1. 9. 2016!

Více...

Vítězové 3. ročníku "Úspěch se musí odpracovat"

Vítězové 3. ročníku "Úspěch se musí odpracovat"

Již třetím rokem se na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici realizuje motivační soutěž ÚSPĚCH SE MUSÍ ODPRACOVAT. Tento motivační program založil a také jej sponzoruje v letech 2013-2018 každoročně částkou 450 tis. Kč Ing. Leoš Novotný. Tato částka se rozdělí mezi 15 žáků v pěti kategoriích a 3 učitele...

Více...

Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!

Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!

Dne 15. června se konalo slavnostní předání titulů Ekoškola. A protože se naší škole podařilo již počtvrté tento titul obhájit, nemohli na něm chybět také zástupci z Purkyňova gymnázia. Paní ředitelka, pan profesor Jongepier a dvě žákyně kvinty se vydali na dlouhou cestu do Prahy vlakem – business třídou, takže jsme mohli dospat brzké ranní vstávání....

Více...

Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP

Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP

Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu Bioskop. Vybraní zájemci o biologii se v úterý 21. června zúčastnili kurzu Tajemství mikroorganismů. Ten probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi. Žáci si vyzkoušeli vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci mikroorganismů....

Více...

Přírodovědná stezka

Přírodovědná stezka

Žáci primy a sekundy se zúčastnili v pátek 17. června terénního cvičení Přírodovědná stezka. Soutěžili v teoretických znalostech z biologie formou herních aktivit, určovali přírodniny a pomocí badatelského batůžku prováděli i základní průzkumy v přírodě. Prováděli odlov různých drobných živočichů na suchu i ve vodě, jejich zkoumání a určování. Sbírali také rostliny a různé další přírodniny, pozorovali je pod lupou a určovali podle klíčů. Na závěr si každá skupinka vytvořila z přírodnin vlastní stezku, po které se prošli bosýma nohama. Jednotlivé úseky stezky byly vytvořeny z různých druhů přírodních materiálů. Tato aktivita na závěr nadchla všechny primány i sekundány.

Více...

Ekonomicko-manažerská olympiáda 2016 - finále ve Zlíně.

Ekonomicko-manažerská olympiáda 2016 - finále ve Zlíně.

Trojice studentů ve složení Vendula Letovská, Vladimír Pokorný a Adam Žák se v pátek 17. 6. 2016 zúčastnila finálového klání Baťovy manažerské olympiády. V konkurenci těch nejlepších z Čech, Moravy a Slovenska si naši studenti vůbec nevedli špatně, neboť jejich znalosti z matematiky, anglického jazyka a ekonomie všem třem zajistily umístění v první polovině pole finalistů. Zvláště je třeba vyzvednout výkon Venduly, která svým výkonem dosáhla na vítěznou pozici. K tomuto úspěchu gratulujeme.

Více...

Ukázková debata - soutěž

Ukázková debata - soutěž

16. 6. 2016, Facebook škodí mladým lidem. Takové bylo téma ukázkové debaty, kterou si připravily dva týmy žáků primy. Afirmativní tým se snažil najít argumenty, aby potvrdil platnost této teze, negativní tým se pokoušel jejich tvrzení vyvracet. Vše probíhalo podle pravidel debatování, takže si mluvčí neskákali do řeči, jak jsme zvyklí z televizních debat. Žáci dokázali překonat svou nervozitu a prezentovat své názory, což je pro ně určitě velmi užitečná zkušenost.

Více...

Další...

Akce dokumentů