Úvod - Purkyňovo gymnázium Strážnice

Aktuality

Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!

Získali jsme titul Ekoškola počtvrté!

Dne 15. června se konalo slavnostní předání titulů Ekoškola. A protože se naší škole podařilo již počtvrté tento titul obhájit, nemohli na něm chybět také zástupci z Purkyňova gymnázia. Paní ředitelka, pan profesor Jongepier a dvě žákyně kvinty se vydali na dlouhou cestu do Prahy vlakem – business třídou, takže jsme mohli dospat brzké ranní vstávání....

Více...

Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP

Zapojení naší školy do projektu BIOSKOP

Naše škola se již druhým rokem zapojila do projektu Bioskop. Vybraní zájemci o biologii se v úterý 21. června zúčastnili kurzu Tajemství mikroorganismů. Ten probíhal v laboratořích Masarykovy univerzity v Univerzitním Kampusu Bohunice. Biologové se dozvěděli mnoho zajímavého a ověřili si své teoretické znalosti v praxi. Žáci si vyzkoušeli vitální test u kvasinek, barvení bakterií dle Grama a kultivaci mikroorganismů....

Více...

Přírodovědná stezka

Přírodovědná stezka

Žáci primy a sekundy se zúčastnili v pátek 17. června terénního cvičení Přírodovědná stezka. Soutěžili v teoretických znalostech z biologie formou herních aktivit, určovali přírodniny a pomocí badatelského batůžku prováděli i základní průzkumy v přírodě. Prováděli odlov různých drobných živočichů na suchu i ve vodě, jejich zkoumání a určování. Sbírali také rostliny a různé další přírodniny, pozorovali je pod lupou a určovali podle klíčů. Na závěr si každá skupinka vytvořila z přírodnin vlastní stezku, po které se prošli bosýma nohama. Jednotlivé úseky stezky byly vytvořeny z různých druhů přírodních materiálů. Tato aktivita na závěr nadchla všechny primány i sekundány.

Více...

Ekonomicko-manažerská olympiáda 2016 - finále ve Zlíně.

Ekonomicko-manažerská olympiáda 2016 - finále ve Zlíně.

Trojice studentů ve složení Vendula Letovská, Vladimír Pokorný a Adam Žák se v pátek 17. 6. 2016 zúčastnila finálového klání Baťovy manažerské olympiády. V konkurenci těch nejlepších z Čech, Moravy a Slovenska si naši studenti vůbec nevedli špatně, neboť jejich znalosti z matematiky, anglického jazyka a ekonomie všem třem zajistily umístění v první polovině pole finalistů. Zvláště je třeba vyzvednout výkon Venduly, která svým výkonem dosáhla na vítěznou pozici. K tomuto úspěchu gratulujeme.

Více...

Ukázková debata - soutěž

Ukázková debata - soutěž

16. 6. 2016, Facebook škodí mladým lidem. Takové bylo téma ukázkové debaty, kterou si připravily dva týmy žáků primy. Afirmativní tým se snažil najít argumenty, aby potvrdil platnost této teze, negativní tým se pokoušel jejich tvrzení vyvracet. Vše probíhalo podle pravidel debatování, takže si mluvčí neskákali do řeči, jak jsme zvyklí z televizních debat. Žáci dokázali překonat svou nervozitu a prezentovat své názory, což je pro ně určitě velmi užitečná zkušenost.

Více...

Štrasburk 2016

Štrasburk 2016

Žáci Purkyňova gymnázia přijali pozvání europoslance JUDr. Jiřího Pospíšila k účasti na zájezdu do Štrasburku, kam zavítali ve dnech 7. – 10. června 2016. Společně s devíti studenty předmaturitního ročníku naší školy navštívili francouzské Porýní i žáci z jiných škol z ČR. Celý článek a fotografie na "více..."

Více...

StreTech 2016 v Praze

StreTech 2016 v Praze

8. 6. 2016, Ve středu proběhl v Praze v prostorách Strojní fakulty ČVUT již 10. ročník konference Stretech 2016. Naše gymnázium na této akci reprezentovala žákyně druhého ročníku Barbora Kotková a už po několikáté se na akci představil septimán Vladimír Pokorný, který vzbudil zasloužený ohlas prezentací své práce na téma Bleskostroj aneb fyzikální experimenty atraktivně. Oběma za vzornou reprezentaci gymnázia děkujeme.

Více...

Další...

Akce dokumentů